Privacyverklaring

studio Xammes, Ronald Meijster & Sharon Meijster-Siep, hechten veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het erg belangrijk is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruik en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. In deze privacyverklaring wordt onder andere aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe wij deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.


Inhoud
1. Waarom zou u uw persoonlijke gegevens aan studio Xammes verstrekken?
2. Aan wie kan studio Xammes gegevens verstrekken?
3. Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer?
4. Google Analytics
5. Hoe worden uw gegevens beschermd?
6. Welke rechten heeft u?
7. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

1. Waarom zou u uw persoonlijke gegevens aan studio Xammes verstrekken?

Het verstrekken van uw persoonlijke herkenbare gegevens geeft ons de mogelijkheid u een aantal voordelen te bieden.

a. Wij kunnen contact met u opnemen, om u verder te informeren naar aanleiding van een door u gestelde aanvraag via het CONTACTFORMULIER.

b. Wij kunnen de door u aangevraagde informatie of bestelling aan u toesturen.


2. Aan wie kan studio Xammes gegevens verstrekken?

Het kan nodig zijn om uw gegevens aan derden te verstrekken, zodat wij een product of dienst kunnen leveren dat u bij ons hebt besteld. Deze derden mogen de gegevens uitsluitend gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden. Ook geven wij persoonlijke gegevens vrij als wij door de wet daartoe verplicht worden gesteld.

Verder zal studio Xammes uw gegevens nooit aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming.

studio Xammes verkoopt of verstrekt nooit persoonlijke gegevens aan derden zodat zij persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.


3. Versturen wij 'COOKIES' naar uw computer?

Het kan voorkomen dat onze website een 'cookie', een klein tekstbestand, naar uw computer stuurt. Hierdoor kunnen wij uw computer herkennen wanneer u de website van studio Xammes opnieuw bezoekt. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op de website van de CONSUMENTENBOND.

Wanneer u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden sommige 'bezoekersgegevens' verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen wij onze website verbeteren. Deze gegevens worden na enige tijd gewist.


4. Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.. Google Analytics maakt gebruik van 'COOKIES' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om onze website te helpen analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website (met inbegrip van je IP-adres) wordt opgeslagen op door Google gebruikte servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u onze website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


5. Hoe worden uw gegevens beschermd?

Wij erkenen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. studio Xammes gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers en firewalls.


6. Welke rechten heeft u?

Als u eenmaal uw persoonlijke herkenbare gegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u het recht deze te wijzigen of te wissen. U dient hiervoor CONTACT met ons op te nemen.


7. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van studio Xammes kunt u CONTACT met ons opnemen.

studio Xammes
Kromme Spieringweg 472
2141 AP Vijfhuizen
Nederland
Telefoon +31 6 53 67 53 63


Tenslotte

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Vragen rondom deze privacyverklaring kunt u ook aan ons stellen door het invullen van het CONTACTFORMULIER.

Scroll to Top