Copyright

Webdesign

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaargemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig ander manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van studio Xammes.
Alle foto's op deze website zijn eigendom van Xammes fotografie en/of Sharon Meijster-Siep!

Auteurswet

Auteursrecht: van wie is uw logo?

De maker van een grafisch ontwerp heeft volgens de Wet op het Auteursrecht het auteursrecht hierop. studio Xammes werkt met exclusieve licenties voor de opdrachtgever zodat deze zonder problemen het ontwerp voor de overeengekomen toepassing kan gebruiken. Ook is het mogelijk om het auteursrecht van een bepaald ontwerp te kopen. In dat laatste geval hoeft er niet steeds toestemming worden gevraagd aan de maker bij gebruik van het ontwerp in een nieuwe situatie. Het intellectueel eigendom blijft altijd bij de maker, dit is volgens de wet onvervreemdbaar.

Meer over auteursrecht in de algemene voorwaarden van BNO, artikel 4: ‘Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten’.

Scroll to Top