Algemene Voorwaarden

1. Fotoshoot
2. Aanbetaling
3. Betalingen
4. Annuleren / Opschorten
5. Fotoproducten
6. Cadeaubonnen
7. Levertijden
8. Klachten
9. Auteursrecht
10. Privacy & Persoonsgegevens
11. Wijzigingen Algemene Voorwaarden Xammes fotografie
12. Grafisch Ontwerp opdrachten

We do not remember days, we remember moments...

Cesare Pavese

Bij boeking van een fotoshoot ga je als klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

1. Fotoshoot

Voorafgaand aan de fotoshoot ontvang je een bevestiging van de gemaakte afspraken (m.b.t datum, tijd en locatie) een totaal overzicht van de kosten voor de fotoshoot en indien van toepassing de toeslag voor extra reiskosten.


2. Aanbetalingen

Indien de boeking korter dan twee weken voor de fotoshoot datum plaatsvindt, komt de aanbetaling te vervallen (zie punt 3 betaling).
Indien de boeking langer dan twee weken voor de fotoshoot datum plaatsvindt, wordt een aanbetaling gevraagd. Ter bevestigng van een (kinder, familie, vriend(inn)en, social media profielfoto) fotoshoot ontvang je een factuur voor een aanbetaling van €45,00 - € 75,00 afhankelijk van de boeking, welke binnen 3 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan door middel van internet bankieren. Een fotoshoot komt pas definitief in de agenda te staan als de aanbetaling is bijgeschreven op mijn bankrekening.


Voor bruidsreportages geldt een andere betalingsregeling

Jullie bruiloft wordt definitief in de agenda gezet na een aanbetaling van € 250,00. Deze aanbetaling wordt verrekend op de eindfactuur. Het restantbedrag graag per bank binnen 07 dagen na jullie bruiloft.

Lees ook even de Algemene Voorwaarden voor Bruidsfotografie.


3. Betalingen

Indien de boeking korter dan twee weken voor de fotoshoot datum plaatsvindt, komt de aanbetaling te vervallen en ontvang je een totaalfactuur voor de fotoshoot. Deze factuur dient vóór de datum van de fotoshoot per bank te zijn voldaan of contant en gepast te worden betaald op de dag van de fotoshoot.

Indien de boeking langer dan twee weken voor de fotoshoot datum plaatsvindt, ontvang je een factuur in de week voorafgaand aan de fotoshoot voor de resterende fotoshootkosten. Deze factuur dient vóór de datum van de fotoshoot per bank te zijn voldaan of contant en gepast te worden betaald op de dag van de fotoshoot.

De geselecteerde digitale foto's wordt pas toegestuurd als de volledige betaling op de bankrekening van Xammes fotografie is bijgeschreven.


Nabestellingen en fotoproducten

Voor nabestellingen van fotoproducten (op fotopapier, canvas, plexiglas, alsmede albums, collages e.d.) ontvang je eerst een totaalfactuur. Je dient de factuur goed te controleren op eventuele onjuistheden en deze binnen 48 uur kenbaar te maken. Zodra de totaalfactuur is voldaan, zullen de fotoproducten worden besteld en zo spoedig mogelijk geleverd.


4. Annuleren / Opschorten

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk (via email) tot uiterlijk 2 weken voor de afgesproken datum, tegen 50% van het totale fotoshoot bedrag. Indien de afspraak minder dan 2 weken van te voren wordt geannuleerd, dient het volledige overeengekomen fotoshoot bedrag te worden voldaan.

Indien de boeking korter dan twee weken voor de fotoshoot datum plaatsvindt en de fotoshoot wordt alsnog geannuleerd, dan bedragen de annuleringskosten 50% van het overeengekomen fotoshoot bedrag.


Opschorten fotoshoot

In geval van slecht weer of ziekte, wordt een fotoshoot uiteraard in goed overleg, geheel kostenloos, verplaatst.


5. Fotoproducten

Fotoproducten (foto afdrukken, canvassen, plexiglas, Xpozers, collages, albums, e.d.), worden pas besteld bij de leverancier, als de totaalfactuur voor nabestellingen is voldaan.

Indien fotoafdrukken, canvassen e.d. beschadigd worden afgeleverd, dient dit binnen 24 uur na ontvangst kenbaar te worden gemaakt aan Xammes fotografie.

Xammes fotografie is niet verantwoordelijk, wanneer het eindproduct, qua kleur, afwijkt van de weergave op het beeldscherm van je computer/laptop/iPad/telefoon. De kleur en helderheid van een niet gekalibreerd beeldscherm kan afwijken van een gekalibreerd beeldscherm (zoals die waarmee Xammes fotografie werkt), hierdoor kun je de kleuren op je eigen beeldscherm anders ervaren dan de kleur en/of helderheid van de foto’s in werkelijkheid is.

Je hebt in dit geval geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.

Xammes fotografie is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten, welke door jezelf of derden zijn gemaakt anders dan de door Xammes fotografie gebruikte of geadviseerde leveranciers.


6. Cadeaubonnen

Xammes fotografie levert uitsluitend gepersonaliseerde cadeaubonnen. Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd met teruggaaf van betaling.

Bij Cadeaubonnen zitten reiskosten binnen een straal van 30 km vanaf 2141 AP bij de fotoshoot inbegrepen, voor extra gereden kilometers geldt een vergoeding van € 0,35 p/km, tenzij anders overeengekoment met de koper van de Cadeaubon.

Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar. De uitgiftedatum wordt duidelijk op de cadeaubon aangegeven. Na 1 jaar vervalt de waarde van de cadeaubon, tenzij anders tijdig en schriftelijk is overeengekomen.

CadeauBonnen worden binnen 24 uur verstuurd na ontvangst van betaling.


Cadeaubonnen gesponsord door Xammes fotografie, hebben dezelfde voorwaarden als reguliere gepersonaliseerde Cadeaubonnen van Xammes fotografie, zie hierboven.


7. Levertijden
Oplevering fotoshoot

Oplevering van fotoshoots is afhankelijk van de drukte, dit kan variëren van 1 tot 3 weken. Ik doe altijd mijn uiterste best fotoshoots zo spoedig mogelijk op te leveren. Uiteraard laat ik jullie op de dag van de fotoshoot weten hoe lang de verwachte oplevertijd zal zijn.


Fotoproducten

Op alle nabestellingen zitten levertijden, deze zijn per product verschillend. Xammes fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen van leveringen welke door de leverancier zijn ontstaan.


8. Klachten

Klachten over de uitvoering van de opdracht en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 dagen na de fotoshoot of factuurdatum, per email, kenbaar te worden gemaakt.

Klachten na de hierboven genoemde termijn van 5 dagen worden niet meer in behandeling genomen.

Indien er klachten of bezwaren zijn dan schorten deze de betalingsverplichting niet op.


9. Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s en/of digitale bestanden blijft te allen tijde bij Xammes fotografie (Sharon Meijster).

De digitale bestanden en foto's zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in privé sfeer, tenzij voorafgaand aan gebruik duidelijk en schriftelijk is overeengekomen, let hierbij op de Auteurswet, je koopt tenslotte de bestanden en niet de rechten.

Indien je ervoor kiest zelf foto's op social media te plaatsen (zonder Xammes fotografie logo), dan dient de naam van Xammes fotografie of Sharon Meijster, duidelijk te worden vermeld, of een verwijzing naar www.xammes.nl in de publicatie te worden opgenomen, tenzij anders overeengekomen zoals in het geval van Social Media Profielfoto shoots.

Bij het bevestigen van de afspraak, geef je ook toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor website, Xammesblogt, social media, promotie materiaal enz. Hiervoor wordt geen vergoeding of korting gegeven. Wanneer je niet wilt dat de gemaakte foto’s worden gebruikt op bovengenoemde media, dan dien je dit vooraf, per email, kenbaar te maken aan Xammes fotografie.

Bij aanschaf van foto's en/of digitale bestanden (Hoge resolutie) heb je het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan foto's en/of digitale bestanden voor commerciële doeleinden of wedstrijden te gebruiken.

Het is niet toegestaan geleverde foto’s en/of digitale bestanden in een andere (kleur)bewerking, dan aangeleverd, op social media (Facebook, Flickr, Twitter, LinkedIn e.d.) of andere websites te plaatsen.

Bij twijfel over gebruik, neem gerust contact op.


10. Privacy & Persoonsgegevens

Xammes fotografie zal nooit de persoonsgegevens, zoals bij ons bekend, openbaar maken of doorgeven aan derden.


11. Wijzigingen Algemene Voorwaarden Xammes fotografie

Xammes fotografie mag te allen tijde deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Indien van toepassing zullen wijzigingen tijdig en per email bekend worden gemaakt.


12. Grafisch ontwerp opdrachten

De Algemene Voorwaarden die gelden voor grafische ontwerp opdrachten zoals het ontwerpen van huisstijlen, logo's en websites vind je hier.


Kvk: 59484853

Scroll to Top